Menu

Instrukcja redakcyjna

 

a) „Pozna┼äskie Studia Teologiczne” oprócz tekstów w j─Özyku polskim publikuj─ů artyku┼éy w j─Özykach kongresowych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpa┼äskim i w┼éoskim, w podwójnej wersji: papierowej oraz elektronicznej (format pdf) na stronie internetowej czasopisma http://www.poznanskiestudia.amu.edu.pl

 

b) Elektroniczna wersja wszystkich artyku┼éów (lub angloj─Özycznych wersji streszcze┼ä wszystkich artyku┼éów) zamieszczana jest na stronie internetowej czasopisma, w repozytorium AMUR oraz „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH).

 

c) Materia┼éy, które maj─ů zosta─ç opublikowane w danym roku kalendarzowym, nale┼╝y dostarczy─ç do redakcji najpó┼║niej do ko┼äca czerwca. Teksty przes┼éane pó┼║niej mog─ů by─ç zamieszczone w nast─Öpnym roku kalendarzowym.

 

d) Do tekstów nades┼éanych do redakcji czasopisma trzeba do┼é─ůczy─ç streszczenie w j─Özyku angielskim, s┼éowa kluczowe po polsku i po angielsku oraz w┼éasnor─Öcznie podpisany tekst o┼Ťwiadczenia autora, który znajduje si─Ö w zak┼éadce „O┼Ťwiadczenie”.

 

e) Ka┼╝dy tekst nale┼╝y przysy┼éa─ç do redakcji w dwóch wersjach: elektronicznej w formacie Word oraz na wydruku.

 

f) Redakcja zastrzega sobie prawo do korekty, aby zunifikowa─ç tekst z normami edytorskimi obowi─ůzuj─ůcymi dla czasopisma.

 

g) W przypadku dokonania korekt redakcja „Pozna┼äskich Studiów Teologicznych” zobowi─ůzuje si─Ö przes┼éa─ç tekst do jego autora w celu uzyskania aprobaty i zgody na jego publikacj─Ö.

 

h) Strona tytu┼éowa artyku┼éu powinna zawiera─ç w lewym górnym rogu imi─Ö i nazwisko autora, nazw─Ö uczelni lub instytucji, do której jest afiliowany, oraz miasto. 

 

i) W celu u┼éatwienia kontaktu z Redakcj─ů autor zobowi─ůzany jest do podania swojego adresu, adresu mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

 

j) Przypisy bibliograficzne nale┼╝y redagowa─ç w nast─Öpuj─ůcy sposób:

 

k) Na ko┼äcu artyku┼éu nale┼╝y zamie┼Ťci─ç u┼éo┼╝on─ů w porz─ůdku alfabetycznym bibliografi─Ö za┼é─ůcznikow─ů.

 

l) Redakcja wysy┼éa autorowi egzemplarz czasopisma, w którym zosta┼é opublikowany jego artyku┼é.