Menu

Zasady recenzowania


Normy recenzowania stosowane przez Redakcj─Ö czasopisma „Pozna┼äskie Studia Teologiczne” s─ů zgodne z zasadami zawartymi w dokumencie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy┼╝szego pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce. Obejmuj─ů one nast─Öpuj─ůce procedury:

Materia┼éy przes┼éane do Redakcji zostaj─ů poddane wst─Öpnej ocenie. Po uzyskaniu wst─Öpnej aprobaty zostaj─ů przesy┼éane do dwóch niezale┼╝nych recenzentów, specjalistów z danej dziedziny, reprezentuj─ůcych inne instytucje naukowe ni┼╝ autor tekstu. Recenzenci nie znaj─ů nazwiska autora tekstu, a autor nie zna nazwisk i afiliacji recenzentów  (zasada double blind review process).


Recenzenci, w trakcie przygotowywania oceny artyku┼éu, stosuj─ů zasad─Ö poufno┼Ťci odno┼Ťnie ocenianego materia┼éu. Zredagowane przez nich recenzje ko┼äcz─ů si─Ö jednoznaczn─ů konkluzj─ů odno┼Ťnie warunków publikacji tekstu, b─ůd┼║ jego odrzucenia. Wype┼énione formularze recenzyjne s─ů przesy┼éany na adres Redakcji w podwójnej formie: elektronicznej oraz papierowej, w┼éasnor─Öcznie podpisanej.

Autor zostaje powiadomiony o pozytywnej ocenie tekstu, a w przypadku uwag wyra┼╝onych przez recenzentów, winien uwzgl─Ödni─ç je w ostatecznej, poprawionej wersji artyku┼éu, któr─ů przesy┼éa do Redakcji. Po zako┼äczeniu prac redakcyjnych otrzymuje tekst do ostatecznego zatwierdzenia.


Redakcja czasopisma podejmuje ostateczn─ů decyzj─Ö o publikacji tekstu. Jednocze┼Ťnie zastrzega sobie prawo do nieopublikowania nades┼éanych artyku┼éu w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:W przypadku gdy jedna z dwóch nades┼éanych recenzji jest negatywna, o publikacji tekstu decyduje Redakcja.
Redakcja udost─Öpnia pe┼én─ů list─Ö recenzentów publikacji na stronie internetowej czasopisma, natomiast nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artyku┼éów.
Redakcja czasopisma „Pozna┼äskie Studia Teologiczne” zastrzega sobie prawo do umieszczenia artyku┼éu na stronie internetowej.
Teksty, które nie zosta┼éy zakwalifikowane do druku s─ů przechowywane w archiwum Redakcji czasopisma. 

 

Zał±czniki