Editor in Chief: ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała, Poland

e-mail: ks.tomn@amu.edu.pl

Deputy Editor in Chief: ks. Łukasz Glazer, Poland

e-mail: lukasz.glazer@amu.edu.pl

Redakcja Poznańskich Studiów Teologicznych – ks. prof. UAM  dr hab. Tomasz Nawracała

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

ul. Wieżowa 2/4

61-111 Poznań

e-mail: pst@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Teologiczny, Redakcja Wydawnictw

ul. Wieżowa 2/4

61-111 Poznań

tel.: 61-8293993; 61-8293990

fax: 61-8519735

e-mail: teologia@amu.edu.pl

International Scientific Council

 • Jean-Marie Auwers, prof. dr, Université Catholique de Louvain, Louvain, Belgia; Bernhard-Thomas Blankenhorn OP, o. prof. dr, Uni-
 • versité de Fribourg, Fribourg, Szwajcaria; Joseph Ellul OP, o. prof. dr, University of Malta, Msida, Malta; Bogdan Ferdek, ks. prof. dr hab.,
 • Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, Polska; Emery de Gaàl, ks. prof. dr, University of St. Mary of the Lake, Mundelein, IL, Stany
 • Zjednoczone Ameryki; Paolo Garuti OP, o. prof. dr, École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jerozolima, Izrael; Sławomir
 • Ireneusz Ledwoń OFM, o. prof. KUL dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, Polska; Michał Paluch OP, o. prof. dr hab., Aka-
 • demia Katolicka, Warszawa, Polska; Basilio Petrà, ks. prof. dr, Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze, Włochy; Ryszard Rybka OP,
 • o. prof. dr, Papieski Uniwersytet Św. Tomasza Angelicum, Roma, Włochy; Jacek Salij OP, o. prof. dr hab., Uniwersytet Kardynała Stefana
 • Wyszyńskiego, Warszawa, Polska; Joseph Sievers, ks. prof. dr, Pontificio Istituto Biblico, Roma, Włochy; Stefano Tarocchi, ks. prof. dr,
 • Facoltà Teologica dell’Italia Centrale, Firenze, Włochy

Editorial Council

 • mgr Mieczysława Makarowicz, Polska;
 • ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak, Polska;
 • ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba, Polska;
 • ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak, Polska — przewodniczący;
 • ks. dr Jacek Zjawin, Polska


Language Editors

 • język polski / Polish: mgr Hanna Kossak-Nowocień
 • język angielski / English: dr Agata Dolacińska-Śróda
 • język niemiecki / German: ks. prof UAM dr hab. Adam Kalbarczyk
 • język włoski / Italian: Magdalena Kobierska